Locatie

Wagenbouwlocatie
Dijkweg 37 oud-Zevenaar

Datum

feb 08 2020

Kiekmiddag wagenbouw

Vanmiddag staan de deuren van verschillende wagenbouwlocaties open.